Rahuloleva elanikuni läbi toimiva ühistu!   
  Logi sisse
 Kasutajanimi
 Parool


Sul ei ole veel kontot? Saad ennast registreerida. Registreeritud kasutajatel on rohkem eeliseid, näiteks nagu lehekülje kujunduse muutmine, kommentaarede postitamine oma nimega jne...
  Kiirotsing

  Peamenüü
  Kinnisvara "special"
  Varasemad teated ja kirjutised
Esmaspäev, Jaanuar 29
·Pane tähele! Korteriomandi moodustamisel on täiesti uued reeglid (0)
Reede, November 17
·Oluline riigikohtu lahend: vee- ja võrguettevõtjate taristu ei pruugigi tegelikult nende oma olla (0)
Esmaspäev, Oktoober 30
·Palo: kortermajade uuendamise lisavahendeid ei tule enne 2020. aastat (0)
Reede, Oktoober 13
·Hooletud korteriomanikud laastavad kütteperioodil tervet maja (0)
Neljapäev, September 14
·Ehitusteadlane: paneelmajad seisavad vajadusel veel 500 aastat (0)
Reede, September 08
·Tallinna kinnisvarahinnad tegid rekordi (0)
Neljapäev, September 07
·Vanemate korterite müüjatel seisavad ees kiired ajad (0)
Teisipäev, September 05
·Korterihinnad tõusevad üle Eesti (0)
Neljapäev, August 10
·Kas enampakkumiselt ostetud kodu on hea investeering või mõttetu võlg? (0)
Esmaspäev, Juuli 10
·Ühisusest ühistuks - vabatahtlikult või seaduse järgi (0)
 Vanemad artiklid
  :-)
Oluline riigikohtu lahend: vee- ja võrguettevõtjate taristu ei pruugigi tegelikult nende oma olla
  Postitas: Amadeuz on Reede, November 17, 2017 - 08:39 PM
Õigusloome - praktika ja uudised Riigikohus lahendas hiljuti ühe olulise vaidluse, kus käsitles põhjalikult tehnovõrkude talumiskohustuse tekkimise aluseid ning sellega seoses ka tehnovõrgu omandi põhimõtteid (Riigikohtu otsus 2-15-17137).

Taristu talumise ja omandi küsimus

Nimetatud kohtuotsus võib puudutada paljusid võrgu- ja vee-ettevõtjaid, eriti regionaalseid vee-ettevõtjaid, kes on laienemisel omandanud erinevaid veemajandusobjekte. Otsuses lahendatud õiguslik ebaselgus tehnovõrkude talumiskohustuse küsimuses võib tekitada olukorra, kus mõned olemasoleva taristu osad kuuluvad tegelikult hoopis kinnistute omanikele, kus taristu asub, ja mitte ettevõtjale, kes taristu kaudu teenust osutab.

Selles vaidluses ehitas arendaja oma kinnistule reoveepumpla ja andis selle lihtkirjaliku kokkuleppe alusel vee-ettevõtjale üle. Samas ei seatud isiklikku kasutusõigust või muud asjaõigust. Kinnistu uus omanik väitis, et reoveepumpla on tema kinnistu oluline osa ja seega tema omandis. Riigikohus nõustus põhimõtteliselt kinnistu omanikuga.

Talumiskohustus ilma eraldi seatud kasutusõiguse või sundvalduseta

Riigikohus lahendas olulise küsimuse - kas seaduse alusel võis pumpla rajamise ajal tuleneda või võib praegu tuleneda seadusjärgne talumiskohustus, mis ei vaja eraldi asjaõiguse ega sundvalduse seadmist.
Kokkuvõtlikult andis riigikohus talumiskohustuse osas järgmise juhendi. Kehtiv seadus ei näe ette seadusest tulenevat talumiskohustust selliste tehnorajatiste suhtes, mis on ehitatud pärast 1. aprilli 1999.
Seadusest sai ja saab ka praegu talumiskohustus tuleneda vaid selliste tehnorajatiste suhtes, mis olid võõrale maale püstitatud enne 1. aprilli 1999. Võõrale kinnisasjale pärast 1. aprilli 1999 rajatud tehnorajatis ei ole kinnisasja oluline osa üksnes juhul, kui selle talumiseks on vee-ettevõtja kasuks seatud näiteks isiklik kasutusõigus või sundvaldus.

Omand

Pärast 1. aprilli 1999 teise isiku kinnisasjale ehitatud tehnorajatised, mille suhtes ei ole seatud piiratud asjaõigust ega sundvaldust, on kinnisasja olulised osad – ehk siis kinnistu omaniku omandis.

Riigikohus selgitas, et tehnorajatise, sh enne 1. aprilli 1999 teise isiku kinnisasjale ehitatud tehnorajatise, talumiskohustuse regulatsioon ei tähenda seda, et tehnorajatis võiks olla ettevõtja omandis eraldiseisva vallasasjana - tehnorajatis ei ole küll kinnisasja, millel ta paikneb, oluline osa, vaid on võrguettevõtja kasuks kinnisasjale seatud kasutusõiguse (reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse) oluline osa.

Kokkuvõtteks

Seega tasub ettevõtjatel kriitilise pilguga üle vaadata oma sellised rajatised, mis on rajatud pärast 1. aprilli 1999 ning mille suhtes ei ole kasutusõigust seatud. Välistatud ei ole olukorrad, kus kinnistuomanikud asuvad oma (taas)tekkinud omandiõigust kurjasti kasutama. Tehnorajatise võõrandamise soovi korral, mille osas ei ole ettevõtja kasuks kasutusõigust seatud, võivad tekkida täiendavad õiguslikud probleemid.

Ain Kalme, vandeadvokaat

 
 
  Seotud lingid
Oluline riigikohtu lahend: vee- ja võrguettevõtjate taristu ei pruugigi tegelikult nende oma olla | Logi sisse/Registreeri | 0 Kommetaare
Algus
Kommentaarid kuuluvad postitajatele. Meie ei vastuta nende eest.
www.EKYL.ee - Rahuloleva elanikuni läbi toimiva ühistu www.EKYL.ee - Rahuloleva elanikuni läbi toimiva ühistu www.EKYL.ee - Rahuloleva elanikuni läbi toimiva ühistu www.EKYL.ee - Rahuloleva elanikuni läbi toimiva ühistu 

 

Elamu GRUPP OÜ
tigupost
Kadaka tee 5
Tallinn

Tel/faks: 6267879
Mob: 5053534
e-post:
merike@elamugrupp.ee

a/a 221013592795
Reg kood: 10617859