Rahuloleva elanikuni läbi toimiva ühistu!   
  Logi sisse
 Kasutajanimi
 Parool


Sul ei ole veel kontot? Saad ennast registreerida. Registreeritud kasutajatel on rohkem eeliseid, näiteks nagu lehekülje kujunduse muutmine, kommentaarede postitamine oma nimega jne...
  Kiirotsing

  Peamenüü
  Kinnisvara "special"
  Varasemad teated ja kirjutised
Esmaspäev, Jaanuar 29
·Pane tähele! Korteriomandi moodustamisel on täiesti uued reeglid (0)
Reede, November 17
·Oluline riigikohtu lahend: vee- ja võrguettevõtjate taristu ei pruugigi tegelikult nende oma olla (0)
Esmaspäev, Oktoober 30
·Palo: kortermajade uuendamise lisavahendeid ei tule enne 2020. aastat (0)
Reede, Oktoober 13
·Hooletud korteriomanikud laastavad kütteperioodil tervet maja (0)
Neljapäev, September 14
·Ehitusteadlane: paneelmajad seisavad vajadusel veel 500 aastat (0)
Reede, September 08
·Tallinna kinnisvarahinnad tegid rekordi (0)
Neljapäev, September 07
·Vanemate korterite müüjatel seisavad ees kiired ajad (0)
Teisipäev, September 05
·Korterihinnad tõusevad üle Eesti (0)
Neljapäev, August 10
·Kas enampakkumiselt ostetud kodu on hea investeering või mõttetu võlg? (0)
Esmaspäev, Juuli 10
·Ühisusest ühistuks - vabatahtlikult või seaduse järgi (0)
 Vanemad artiklid
  :-)
Jäätmeseadus teeb valdadest prügimajanduse korraldajad
  Postitas: Amadeuz on Neljapäev, Mai 13, 2004 - 02:32 PM
Sina, mina ja ühismaailm Maikuu algusest kehtima hakanud uus jäätmeseadus kohustab rohkem kui 1500 elanikuga omavalitsusi tiheasustusaladel jäätmete kogumist ja vedu korraldama.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eeki sõnul toob uus jäätmeseadus kaasa korraldatud olmejäätmeveo üldise kohustusena üle 1500 elanikuga omavalitsuste tiheasustusaladel. Mujal on see soovitav, kuid mitte kohustus. Jäätmevedu peab olema korraldatud hiljemalt 2005. aasta alguseks.

Siiski peab Eek oluliseks ära märkida, et korraldatud jäätmevedu oli selge põhimõte ka senikehtinud jäätmeseaduses (§ 14, 15), kuid praktikas ei ole seda seni laiemalt rakendatud.

“Seega ei too uus seadus korraldatud jäätmeveo osas kaasa täiesti uusi nõudeid, vaid püüab kehtiva seaduse täitmata põhimõtteid selgema regulatsiooni kaudu täita,” selgitab Eek.

Teine suurem muudatus on kindlasti tootja vastutuse põhimõtte kehtestamine nn probleemtoodetele. See omakorda tähendab vastavate toodete tootjatele, kellena käsitletakse nii valmistajaid kui ka maaletoojaid-müüjaid, kohustust korraldada sellistest toodetest tekkivate jäätmete käitlemine ja katta selle kulud – jäätme valdaja ehk tarbija peab saama üldjuhul sellise jäätme ära anda tasuta.

“Praktikas tähendab see tootjavastutuse organisatsioonide moodustamise kiiret vajadust ja nende kaudu ühiselt tootjate kohustuse täitmist. Siiani on see protsess aga väga tagasihoidlik,” nendib Eek.

Paljud ettevõtjate ja eraisikute õlul lasuvad jäätmemajandusega seonduvad kohustused tulenevad seni kehtinud 1998. aasta seadusest. Uusi ülesandeid ei olegi Eeki sõnul väga palju. “Peamine on kontrollitud jäätmekäitlus – kõik toimingud peavad olema kooskõlas õigusaktidega, sh kohaliku omavalitsuse jäätme-eeskirjaga,” märgib Eek. “Viimasest peavad tulenema ka täpsemad nõuded jäätmete liigiti kogumiseks ja muud käitlemisnõuded. Teatad jäätmealaste tegevuste juures piisab ka ettevõtte registreerimisest jäätmekäitlejana lihtsustatud korras.”

Peeter Eek lisab, et probleemtoodete osas on tootjal kohustus sellistest toodetest tekkinud jäätmed kokku koguda ja nõuetekohaselt käidelda, samuti katta üldjuhul sellega seotud kulud.
 
Jäätmekäitluse areng peab järgima täpseid tärmineid
<ul style="text-align: left">

peamised tähtajad Eesti jäätmekäitluses

juuni 2003
Tallinnas hakkab kehtima biolagunevate jäätmete valikkogumise kohustus ettevõtetele, prügilad ei tohi vastu võtta tükeldamata vanu rehve

01. mai 2004
hakkas kehtima uus jäätmeseadus

01. juuni 2004
hakkab kehtima uus pakendiseadus

01. jaanuar 2005
Tallinnas biolagunevate jäätmete valikkogumise kohustus elanikkonnale, kui kinnistul on vähemalt 10 korterit, kohalikel omavalitsustel on täidetud olmejäätmete veo korraldamise kohustus 2005 elektroonikajäätmete töötlemiskohustus

juuli 2006
vande rehvide töötlemiskohustus, prügilasse ei tohi ladestada tükeldatud vanu rehve

2006
vanade autode 85% töötlemiskohustus

31. detsember 2006
kohustus käidelda elaniku kohta vähemalt 4 kg elektroonikajäätmeid

2009
jäätmete ladestamine vanadesse prügilatesse keelatud, Eestisse jääb ainult 8–9 europrügilat

2010
ladestatavad jäätmed ei tohi sisaldada biolagunevaid jäätmeid üle 45%

Allikas: Maren Pärn, Ragn-Sells

Tiit Reinart
ÄP


 
 
  Seotud lingid
Jäätmeseadus teeb valdadest prügimajanduse korraldajad | Logi sisse/Registreeri | 0 Kommetaare
Algus
Kommentaarid kuuluvad postitajatele. Meie ei vastuta nende eest.
www.EKYL.ee - Rahuloleva elanikuni läbi toimiva ühistu www.EKYL.ee - Rahuloleva elanikuni läbi toimiva ühistu www.EKYL.ee - Rahuloleva elanikuni läbi toimiva ühistu www.EKYL.ee - Rahuloleva elanikuni läbi toimiva ühistu 

 

Elamu GRUPP OÜ
tigupost
Kadaka tee 5
Tallinn

Tel/faks: 6267879
Mob: 5053534
e-post:
merike@elamugrupp.ee

a/a 221013592795
Reg kood: 10617859