Uus projekt korteriühistutele - KODULEHE PARKIMINE


Täida TELLIMUS siinKODULEHT ÜHISTULE 150 krooni eest. Katseperiood (üks kalendrikuu) on TASUTA. See on võimalik!

Mis ja milleks on kodulehe parkimine?

Oli aeg, millal räägiti, et kui sind ei ole internetis, siis sind ei ole olemas. Ärimaailmas on see vormel edukalt üle võetud kuid aeg on ka selgitanud, et tegemist ei ole absoluudiga.

Faktiks jääb aga see, et internet on hetkel kõige mugavam ja kiirem andme- ja infovahetuse süsteem maailmas. Ka paljude ühistute ees seisvate probleemide lahendamise seisukohalt on kiire infovahetus oluliseks võtmeks.

Kodulehe Parkimine on teenus, mis võimaldab ühistul saada kiiresti ja mugavalt kodulehe valdajaks ja ilma, et siinjuures peaks tundma või teadma programmeerimise või weebi kirjutamise tehnoloogiaid.

Ühesõnaga
KP annab ühistule dünaamilise internetilehe koos olulisemate võimalustega, mida pakub informatsiooni kiirtee.
Sina tellid lehe, paari päeva jooksul on ta installeeritud ja sulle laekub kasutamisjuhend koos vajalike paroolidega, misjärel võidki kohe internetilehte majandama hakata.

Kodulehe Parkimine - täna ja tulevikus.

Eelduseks on muidugi see, et ühistud võtavad omaks internetvõimalused ja kodulehe eelised teiste infovahenditega võrreldes ning paralleelselt kasutades.
HETKEL katsetame süsteemi toimimist ja testime selle sobivust ühistute jaoks. Seepärast võimaldab KP ressursisäästlikult ja erilist vaeva nägemata ühistutel vallata kaasaegset infokanalit.
PEAGI (kui tekib piisav huvi) siis laienevad tema võimalused vastavalt ühistute ühistele huvidele ja soovidele. Sellega kaasneb ühiste andmebaaside teke ja integratsioon, mis võimaldab ühistutel interneti teel teostada ühiseid hankeid, tööjõu otsimisi, kinnisvara vahendust jne. Sellesse projekti hõlmatakse soovi korral mitte ainult ühistuid kui juriidilisi isikuid vaid ka ühistute liikmeid ehk korteriomanikke.

Kõigepealt on aga vajalik start.


Täida TELLIMUS siin

Olulisemad küsimused, mis üles kerkivad:

1. Milline koduleht välja näeb (põhimõte) Koduleht näeb välja analoogne sellele VAATA SIIT (tegemist on baaspaketiga)
2. Kus koduleht asub ja milline on aadress Sinu ühistuleht on pargitud EKüL EG serverisse aadressiga http://www.elamugrupp.ee/sinu_valitud_nimi
3. mis peab selleks olema, Kodulehte majandab TELLIJA (e. ühistu juhatus) ja eelkõige on selleks soovitatav omada internetiühendusega arvutit. Kodulehte saab majandada ükskõik millisest arvutist, millel on internetiühendus.
Vihje: kui sa näed Testlehte (http://www.elamugrupp.ee/KY) ja/või Eesti Korteriühistute Liidu kodulehte (http://www.ekyl.ee) siis saad sa kodulehe majandamisega hakkama. Ka on EKüL kodulehe kasutajale süsteem sisuliselt tuttav.
4. mida peab selleks tegema, Selleks tuleb täita avaldus SIIN, seejärel installeeritakse ühistu jaoks koduleht serverisse. TELLIJALE teatatakse kodulehe valmimisest e-posti teel, mille kaudu saadetakse ka vajalikud paroolid ja selgitused
5. milliseid võimalusi see sisaldab, Kodulehe Parkimine omab kahte paketti - BAASPAKETTI ning LAIENDATUD PAKETTI

BAASPAKETT on eestikeelne ja standardkujundusega, omades olulisemaid vahendeid info jagamiseks ning tagasisideme saamiseks liikmetelt ühistule ja vastupidi

LAIENDATUD PAKETT annab TELLIJALE võimaluse omada mitmekeelset lehte (eesti-vene, eesti-inglise, eesti-vene-inglise-... keelevalik on suhteliselt lai, hõlmates kõikki Euroopa keeli (ja enamgi veel) ning vajadusel on võimalik tellida kodulehte enam kui kolmekümnes erinevas keeles)

LAIENDATUD PAKETT võimaldab lisada kodulehele juurde ka paljusid lisavõimalusi. Siin lähtume vaid sellest, et TELLIJA kirjeldab soovitavat võimalust ja meie poolt on teostus.

6. mida peab siinjuures oskama, Kodulehe majandaja oskused, millised oleksid vajalikud ühistu lehe juhtimiseks, piirduvad elementaarse interneti kasutamise oskustega.
7. mis see maksab? Kuivõrd tegemist on uue ja interaktiivse võimalusega ühistutele ja ei ole teada tema tegelik vajadus ning töömahud. Arvestades ka, et teenus on ette nähtud laiendatavana (ehk pidevate uute võimaluste juurdelisamisega, kui on olemas piisav huvi), siis tuleb arvestada, et tegemist on TESTPERIOODIGA. Seda nii kasutajatele kui ka tegijatele.

Ülaltoodust lähtuvalt on võimalik kõikidel soovijatel KP teenust testida TASUTA. Seda ühe kuu jooksul.

Kui ühistu leiab, et Kodulehe Parkimine on aktsepteeritav ja vajalik ning teenuse kasutamist jätkatakse, siis muutub see tasuliseks alljärgnevalt:

BAASPAKETT EKüL liikmesühistule (kalendrikuus) Mitteliikmele (kalendrikuus)
Kasutamise esimene kuu (30 päeva) TASUTA TASUTA
Baaspakett (järgnevad kalendrikuud) 150 kr. 200 kr (+ eelmise kuu 200.-).
LAIENDATUD PAKETT (kuumakse)
üks lisakeel (baaspakett on eestikeelne) + 150 kr. +200 kr.
üks laiendus (laienduste näiteid allpool): + 25 kr. + 50
individuaalne teema e. disain (valik üheksa seast)
banneri lisamise võimalused
küsitlus
päeva tsitaat
Ülevaated (kirjeldused, hinnangud)
Sektsioonid (paraadnate teated)
Aadressraamat (kontaktmanager)
HTML lehed
Sõnumikeskus
*** e-postile saatmiseks
*** saidikeskne
FOORUM
pildigalerii
jne ...
8. kuidas saab abi? Abi kodulehe majandamisel saab e-maili teel (parkija@elamugrupp.ee), lisaks saab kodulehe TELLIJA kiirjuhendi kodulehe kasutamiseks ning On-Line toetus asub ka EKüL kodulehe FOORUMIS Vox Dei e. SIIN

PS! Koduleht pargitakse CMS mootori abil, mis kannab nime PostNuke - v 0.726


Täida TELLIMUS siin

See artikkel on pärit aadressilt Elamu GRUPP OÜ
http://elamugrupp.ee/