On-Line õigusabi TELLIMUS

KLIKI SIIN -> On-Line ÕIGUSABI TELLIMUS

Õigusabi teenuseid on erinevaid ja ka hinnad on erinevad.
Käesoleva formular kujutab endast võimalust interneti vahendusel, kiirelt ja mugavalt, sõlmida leping õigusabi teenuste osutamiseks.

NB! Peale formulari täitmist võetakse teiega telefonitsi ühendust esimesel võimalusel!

Elu näitab, et paljudel ühistutel ei ole olulisi probleeme, millised vajaksid juristi sekkumist.
Samas eksisteerib küll ja küll ühistuid, kus õiguslikud probleemid saavad alguse üksikküsimuste lahendamisest ja kasvavad üle terveks õiguslike probleemide kompleksiks. Sellisel juhul võib kvalifitseeritud õigusabi kasutamine osutuda kalliks ja ebatõhusaks. Eksisteerib vajadus sellise juriidilise teenuse järele, kus iga minutit rahasse ei arvestata ja kus õigusabi oleks kättesaadav tihedamini ja efektiivsemalt.

Just sellepärast, et osutada kiiremat, mugavamat ja odavamat õigusabi, ongi käesolev võimalus välja töötatud. Siinjuures ei tehta hinnaalandust osutatavale teenuse kvaliteedile.

Täites käesoleva formulari, osutame teile juriidilisi teenuseid märgatavalt odavamalt, kui oleks sellelaadsete teenuste hind nö tavatingimustes.

Eelkõige on teenus suunatud ning kasulik ühistutele, kus juriidilisi probleeme on üsna palju ja tegemist pole harvade üksikjuhtumitega. Samas ei ole selle lepingu sõlmimine ja võimalused piiritletud vaid ühistutega. Vajadusel võib selle lepingu meiega sõlmida ka muu isik, ettevõte või asutus.

Formulariga lepingu sõlminutele osutame:
1. konsultatsioone ja nõustamisi tasuta
2. asjaajamisi ametiasutustes ja kirjade koostamisi tasuta
3. Kohtuesindus ja kohtuga seotud asjaajamised 50% tavahinnast

Formulari abil sõlmitud püsileping kinnitatakse hiljem poolte allkirjadega.

Lepinguga seotud püsilepingu tasu on 190.- kalendrikuus (Eesti Korteriühistute Liidu Liikmetele) või 130.- kalendrikuus (EKüL mitteliikmetele), millelel lisandub käibemaks.

Leping sõlmitakse tähtajatult (alates formulari saatmisest) ja lepingu lõpetamine toimub teatamisega teisele poolele.

Lisaküsimustele seoses käesoleva lepinguga saan vastata ka e-postiga, kui kirjutate aadressile jurist@elamugrupp.ee

KLIKI SIIN -> On-Line ÕIGUSABI TELLIMUSSee artikkel on pärit aadressilt Elamu GRUPP OÜ
http://elamugrupp.ee/